Valse start – het eerste fundament

Wij hadden de vergunningen binnen en de aannemer begon met het uitgraven van het fundament. Niet lang daarna kwam het waterschap ons vertellen dat hun eigen vergunning niet klopte. We moesten stoppen want de hele bouw moest 4,60 meter van de dijk af opgeschoven worden, en de grond moest ruim anderhalve meter opgehoogd worden onder het huis. De consequenties waren enorm. Niet alleen moest de kuil worden opgevuld met speciaal goedgekeurde klei, maar het hele fundament moest anders worden. Een tijdelijke setback van jewelste.